fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

 

ทัวร์หลวงพระบาง 5 คืน 4 วัน เริ่มจาก กรุงเทพมหานคร

พระธาตุหลวงเวียงจันทน์–กุ้ยหลินเมืองลาววังเวียง–หลวงพระบางมรดกโลก–ล่องเรือแม่น้ำโขง

ติดต่อเพิ่มเติมที่ 087- 6487368 (ยุทธ)

www.tourlaos-pakse.com

- วันแรก...........................

19.00 น. รับคณะที่จุดนัดพบ เสร็จแล้วเดินทางมุ่งหน้าสู่สะพานมิตรภาพ ไทย- ลาว จังหวัดหนองคาย

- วันที่ 1 : หนองคาย – เวียงจันทร์ – วังเวียง

06.00 น. ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดหนองคาย รับประทานอาหารเช้า(1) เข้านมัสการหลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคายเพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทาง เสร็จจากทำภารกิจส่วนตัวเดินทางไปยังด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1

08.00 น. เดินทางไป สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ยื่นเอกสารด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย-ลาว (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที ในการทำเอกสาร) ข้ามสะพานมิตรภาพชมวิวสองฝั่งไทยลาวบ้านพี่เมืองน้อง

09.00 น. นำท่านเข้ากราบสักการะ วัดพระธาตุหลวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัย เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาว มีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวง จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์ประตูชัย สถาปัตยกรรมทีผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันซึ่งตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองเวียงจันทน์ ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงข้าราชการและพลเรือนที่เสียสละชีวิตในสงครามอินโดจีน เสร็จแล้วเดินทางไปที่ หอพระแก้ว อดีตเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต และนำท่านกราบไหว้ ศาลเจ้าแม่ศรีเมือง ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของศาลหลักเมือง ให้ท่านขอพร เจ้าแม่ศรีเมือง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวลาว ให้ความเคารพนับถือกันเป็นอย่างมาก

12.00 น .รับประทานอาหารกลางวัน (2)
13.00 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองวังเวียง

15.30 น. ถึง เมืองวังเวียง พาคณะขึ้นชม ถ้ำจัง เป็นถ้ำหินงอกหินย้อยอันงดงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น ด้านบนถ้ำมองเห็นวิวเมืองวังเวียง และบรรยากาศภูเขาหินปูนโดยรอบ จึงได้สมญานามว่า กุ้ยหลินเมืองลาว

17.30 น. เช็คอินโรงแรมที่พัก(ในตัวเมืองวังเวียง) เสร็จแล้วรับประทานอาหารเย็น(3) หลังอาหารนำท่าน ท่องราตรีเมืองวังเวียง ซึ่งเมืองนี้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเป็นจำนวนมาก บรรยากาศก็คล้ายกับอำเภอปายของไทยเรานั้นเอง

- วันที่ 2 : วังเวียง – หลวงพระบาง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(4) เสร็จแล้วมุ่งหน้าสู่ เมืองหลวงพระบาง ระหว่างเดินทางเราจะพักชมธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชาวหลวงพระบาง ซึ่งจะมี 3 จุดใหญ่ ๆ ได้แก่ พูเพียงฟ้า เป็นยอดดอยสูง และยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมาก ผาตั้ง เป็นผาหินที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำซอง ซึ่งเป็นอีกจุดชมวิวหนึ่งที่สวยงามเช่นกัน ผาห่อม เป็นจุดขายสิ้นค้าที่นำมาจากป่า ไม่ว่าจะเป็น สัตว์ป่านานาชนิด พืชจากป่า รวมถึงยานวดที่ทำมาจากน้ำมันเลียงผา เป็นต้น

12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยงที่พูเพียงฟ้า(5)

15.00 น. เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ก่อนเข้าในตัวเมืองพาคณะแวะชม น้ำตกตาดกวางชี เป็นน้ำตกที่ตกจากภูเขาสูงถึง 70 เมตร ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ สายน้ำที่ไหลลงเป็นสายน้ำที่มีสีเขียวมรกต ซึ่งเกิดจากภูเขาหินปูนนั้นเอง และเรายังสามารถถ่ายภาพจากด้านหน้า ซึ่งภาพที่ออกมาสวยงาม (โปรแกรมนี้สามารถเล่นน้ำได้ด้วยนะครับผม) ปล. อย่าลืมชุดไปเปลี่ยนนะครับ

18.00 น. เดินทางถึงตัวเมือง นำคณะรับประทานอาหารเย็น(6) เสร็จแล้วพาคณะช็อปปิ้งตลาดมืด มีสิ้นค้าพื้นเมืองหลากหลายให้เลือกซื้อ ส่งคณะเช็คอินโรงแรมที่พัก(ในตัวเมืองหลวงพระบาง)........พักผ่อนตามอัธยาศัย

- วันที่ 3 : ตักบาตรข้าวเหนียว – พระธาตุภูสี – พระราชวัง – วัดเชียงทอง – วัดวิชุน – ถ้ำติ่ง

05.30 น. นำคณะชมวัฒนธรรมการตักบาตรข้าวเหนียว ซึ่งในตอนเช้าจะมีพระภิกษุออกมาบิณฑบาตนับร้อยรูป (ถ้าทางคณะต้องการตักบาตรข้าวเหนียวเพื่อเป็นสิริมงคล ค่าใช้จ่าย ท่านล่ะ100 บาท) หลังจากตักบาตรเรายังสามารถเดินชม ตลาดเช้าหลวงพระบาง ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองหลวงพระบาง พร้อมชิมกาแฟโบราณประชานิยม ที่หลายคนบอกว่าอร่อยที่สุดของหลวงพระบาง

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า(7)

08.30 น. นำคณะเข้าชม พระราชวังหลวง พระราชวังที่เคยเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว เยี่ยมชมห้องต่างๆ ที่เจ้าชีวิตเคยออกว่าราชการ ด้านหน้าพระราชวังประดิษฐาน พระบาง พระพุทธรูปปางประทานอภัย ศิลปะเขมร ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ หลวงพระบาง

10.30 น. เข้าชม วัดเชียงทอง วัดที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง พินิจดู วิหารหลวง ตะลึงกับความงามอันอ่อนช้อย ต้นศิลปะสกุลล้านช้าง ภายหลังได้รับการบูรณะสร้างเสริมใหม่ ซึ่งเป็นอัญมณีสุดยอดแห่งศิลปกรรม รูปทรงพญาเหยี่ยวสยายปีกร่อนลงแตะพื้นดิน หอพุทธไสยาสน์อยู่ด้านข้างงดวามวิจิตรศิลปะไร้มายา (NAIVE AT) โดดเด่นยิ่งนัก และหาชมได้ยาก

11.30 น. เข้าชม วัดวิชุน ภายในวัดมีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ รูปทรงคล้ายแตงโม ชาวลาวเรียกว่า พระธาตุหมากโม สร้างขึ้นสมัยพระยาวิชุนราช ผู้อัญเชิญพระบางมาจากเมืองเชียงคำ ที่ต้องอัญเชิญเนื่องจากพระบางที่พระเจ้าฟ้างุ้มทูลขอจากพระยาอินทรปัตนคร กรุงกัมพูชาแสดงปาฏิหาริย์ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จึงต้องประดิษฐานไว้ที่เมืองเชียงคำก่อน

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (8)
13.45 น. เดินทางถึง ท่าเรือบ้านสร้างไห เพื่อล่องเรือไปชม ถ้ำติ่ง ที่มีพระพุทธรูปนับหมื่นองค์ และชมบรรยากาศแม่น้ำโขงที่ล้อมรอบด้วยขุนเขา

17.00 น. เดินทางกลับมาที่หลวงพระบาง นำคณะขึ้นชม ยอดดอยพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น ผ่านดงดอกจำปาลาว ส่งกลิ่นหอมให้คลายเหนื่อยจนถึงยอดดอย บนยอดดอยสามารถมองเห็นตัวราชธานีเก่าโอบล้อมด้วยขุนเขาสมญานามกล่าวขาน หลวงพระบางบ้านผาเมืองพูคู่อารยะธรรมล้านช้าง พร้อมกับชมตะวันลับฟ้าที่ สบน้ำดง

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(9) และเดินช็อปปิ้งตลาดมืด ส่งคณะเข้าที่พัก........พักผ่อนตามอัธยาศัย

- วันที่ 4 : หลวงพระบาง – วังเวียง - เวียงจันทร์ – หนองคาย - กทม.

05.00 น. เดินทางออกจากหลวงพระบาง มุ่งหน้าสู่วังเวียง
07.30 น. พักรับประทานอาหารเช้า(10) ที่กิ่วกะจำ
12.00 น. ถึงเมืองวังเวียง พักรับประทานอาหารเที่ยง (11)
15.30 น. เดินทางถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพ คณะสามารถ ช็อปปิ้งสิ้นค้าที่ ดิวตี้ฟรี ระหว่างรอเอกสาร
16.30 น. ข้ามฝั่งมาถึงไทย มุ่งหน้ากลับ กรุงเทพ ด้วยความประทับใจ จากหลวงพระบาง

02.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร ส่งคณะโดยสวัสดิภาพ...........................

 

อัตราค่าบริการ

จำนวน

4-5 ท่าน

6-7 ท่าน

8-9 ท่าน

10 – 12 ท่าน

ราคา/ท่าน

12,500 บาท

9,900 บาท

8,900 บาท

8,200 บาท

 

อัตรานี้รวม

- อาหาร 11 มื้อ ตามที่ระบุไว้

- รถตู้/บัสปรับอากาศตลอดการเดินทาง

- เอกสารและค่าธรรมเนียมต่างๆ

- โรงแรมที่พัก 3 คืน (หลวงพระบาง 2คืน วังวียง 1 คืน)

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และค่าร่องเรือชมถ้ำติ่ง

- บริการน้ำดื่มตลอดการเดินทาง

- ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

- มัคคุเทศก์นำเที่ยว บรรยายภาษาไทย

 
   
   
©2013 by www.tourlaos-pakse.com

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat