fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

 

ทัวร์ลาวใต้ เมืองปากซอง 3 วัน 2 คืน เริ่มจาก อุบลราชธานี

ปราสาทหินวัดพู–เมืองปากซอง–ตาดขมึด–อุทยานแห่งชาติดงหัวสาว–กิจกรรม adventure

www.tourlaos-pakse.com

- วันที่ 1 : อุบลฯ-ช่องเม็ก-ปากเซ-จำปาสัก-ปราสาทหินวัดภู

07.00 น. ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดอุบลราชธานี รับคณะที่จุดนัดพบ รับประทานอาหารเช้า(1) ในตัวเมืองอุบลราชธานี เสร็จแล้วเดินทางมุ่งหน้าไปยัง ด่านชายแดน ช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราธานี

09.30 น. คณะเดินทางถึงด่าน ต.ม ช่องเม็ก ตรวจเอกสารก่อนข้ามไปยัง ด่านวังเต่า สปป.ลาว ระหว่างรอเอกสาร สามารถเดินชมสินค้าที่ดิวตี้ฟรี ก่อนเดินทางสู่เมืองปากเซ ผ่านบ้านเรือนชนบทวิถีชีวิตชาวลาว 2 ข้างทาง ชมทัศนียภาพแม่น้ำโขงและสะพาน ลาว-ญี่ปุ่น เชื่อมต่อระหว่างเมืองโพนทอง และเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก

11.00 น. เช็คอินโรงแรมที่พัก(โรงแรมจำปาสักพาเลด หรือเทียบเท่า) ให้คณะอาบน้ำทำภารกิจส่วนตัว เสร็จแล้วนำคณะกราบไหว้พระที่ วัดหลวง ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ และเป็นวัดที่ชาวเมืองปากเซให้ความศรัทธาเป็นอย่างมาก

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง(2)ในตัวเมืองปากเซ 13.00 น. เดินทางจากเมืองปากเซระยะทาง 35 กิโลเมตร สู่เมืองหลวงเก่า จำปาสัก เพื่อมุ่งหน้าสู่ ปราสาทหินวัดภู หรือนักโบราณคดีเรียกว่า นครเสดถาปุระ ซึ่งเป็นปราสาทขอมยุคก่อนนครวัด อายุกว่า 1,000 ปี สร้างโดยกษัตริย์ขอมหลายราชกาล ตั้งอยู่ ภูเกล้า หรือ ลึงคบรรพต สัมผัสรอยอารยธรรมขอมจากลวดลายการแกะสลักหินรูป พระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม พระกฤษณะ นางอัปสร ปัจจุบันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ แห่งที่ 2 ของลาว เมื่อปี พ.ศ. 2545

17.30 น. กลับถึงปากเซ ชมทิวทัศน์ยามเย็นในตัวเมืองและริมแม่น้ำโขง รับประทานอาหารเย็น(3) จากนั้นส่งคณะเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ในวันแรก ....ราตรีสวัสดิ์

- วันที่ 2 : ปากเซ-ปากซอง-บ้านหนองหลวง-อุทยานแห่งชาติดงหัวสาว-กิจกรรมแอดเวนเจอร์ ตาดขมึด 

07.00 น. อรุณสวัสดิ์....รับประทานอาหารเช้า(4) และออกเดินทางตามเส้นทางหมายเลข16 สู่ที่ราบสูงเมืองปากซอง อุทยานแห่งชาติดงหัวสาว ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ

10.00 น. เดินทางถึง เมืองปากซอง เปลี่ยนรถและนั่งรถไปต่อ บ้านหนองหลวง เดินทางประมาณ 45 นาที ถึงบ้านหนองหลวง เตรียมพร้อมโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำก่อนเล่น ทุกอย่างพร้อม เริ่มกิจกรรมผจญภัย Adventure laos เดินทางไกลด้วยเท้า Trekking จากบ้านหนองหลวงสู่ฐาน ระยะทาง 4-5 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะ รับประทานอาหารกลางวัน(5) แบบปิคนิคตั้งแคมป์ในป่าระหว่างการเดินทาง

15.00 น. คณะเดินทางถึงฐาน พบกับกิจกรรม ผจญภัย Adventure  Laos สุดมันส์ สุดท้าทาย สุดระทึก พบกับการผจญภัยอาทิเช่น โหนสลิง Zip-Line  8 เส้น ไต่เชือกข้ามสะพาน 2 เส้น ฯลฯ Rope climbing across the bridge 2 lines

1. Zip-Line  โหนสลิง เส้นที่ 1 ยาว 20 เมตร สูง  10 เมตร

2. Zip-Line  โหนสลิง เส้นที่ 2 ยาว 45 เมตร สูง  40  เมตร

3. Zip-Line  โหนสลิง เส้นที่ 3 ยาว 64 เมตร สูง  30 เมตร

4. Zip-Line  โหนสลิง เส้นที่ 4 ยาว 180 เมตร สูง  100 เมตร

5. Zip-Line  โหนสลิง เส้นที่ 5 ยาว 180 เมตร สูง  60 เมตร

6. Zip-Line  โหนสลิง เส้นที่ 6 ยาว 175 เมตร สูง  75 เมตร โหนสลิงวิ่งผ่าน น้ำตกตาดขมึด สุดระทึกใจไปกับความสวยงามของน้ำตกที่เป็นธรรมชาติ และเป็นน้ำตกจากภูเขาที่ใหญ่ที่ สุดในลาว

7. Zip-Line  โหนสลิง เส้นที่ 7 ยาว 85 เมตร สูง  100 เมตร

8. Zip-Line  โหนสลิง เส้นที่ 8 ยาว 185 เมตร สูง  30 เมตร  กลับมาชมน้ำตกตาดขมึดอีกครั้ง               

ระหว่างการผจญภัย จะมีกิจกรรมการโยนตัว Abseiling จากฐาน โหนสลิง Zip-Line 2 จุด โยนตัวAbseiling 1 ครั้ง มีทั้งหมด 4 จุด แต่ละจุดมีความสูง 10–30 ม. หลังจากสนุกกับกิจกรรมที่สุดมันส์ สุดท้าทาย สุดระทึกมาเกือบทั้งวัน นำคณะอิสระเล่นน้ำที่น้ำตก และชมวิวสวยๆของธรรมชาติอีกหนึ่งบรรยากาศแปลกใหม่ ที่จะทำให้คุณประทับใจ จากนั้นเดินทางกลับสู่ที่พัก บ้านต้นไม้  Jungle Hotel

18.00 น. นำคณะรับประทานอาหารเย็น(6) จากนั้นนำคณะเข้าสู่ที่พัก Zip-Line โดยโหนสลิงขึ้นไปบนบ้านต้นไม้ ท่านจะได้พบบรรยากาศเย็นสบายบนต้นไม้ เสียงแมลงร้องตอนกลางคืนพร้อมได้ยินเสียงน้ำตกทั้งคืน ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์

- วันที่ 3 : ตาดขมึด-บ้านหนองหลวง-ปากซอง-ด่านช่องเม็ก-อุบลราชธานี

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า กับวันใหม่ รับประทานอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหาร

08.00 น. เตรียมพร้อมผจญภัย สนุกกับกิจกรรม Adventure Laos อีกหนึ่งวัน ของรอบเช้า โดยกิจกรรม มีอาทิ โหนสลิง Zip-Line 14 เส้น ยาวสุด 450 เมตร และสูง 100 เมตร และกิจกรรม ข้ามสะพาน 2 เส้น ฯลฯ Rope climbing across the bridge 2 lines และสะพานที่ 2 จะเป็นสะพาน ตัว U  Skywalk จะเดินข้ามทีละเส้นจะทำให้สนุกและระทึกใจอีกหนึ่งของกิจกรรม Adventure Laos

1.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 1 ยาว 130 เมตร สูง 50 เมตร

2.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 2 ยาว 390 เมตร สูง 100 เมตร

3.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 3 ยาว 250 เมตร สูง 100 เมตร

4.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 4 ยาว 390 เมตร สูง 100 เมตร

5.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 5 ยาว 35 เมตร สูง 20 เมตร

6.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 6 ยาว 20 เมตร สูง 10 เมตร

7.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 7 ยาว 450 เมตร สูง 100 เมตร ผ่านภูเขาอีกลูกหนึ่งไปยังอีกลูกหนึ่งสุดระทึกใจ

8.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 8 ยาว 20 เมตร สูง 7 เมตร

9.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 9 ยาว 350 เมตร สูง 100 เมตร

10.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 10 ยาว 35 เมตร สูง 15 เมตร

11.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 11 ยาว 200 เมตร สูง 35 เมตร

12.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 12 ยาว 255 เมตร สูง 30 เมตร

13.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 13 ยาว 250 เมตร สูง 15 เมตร

14.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 14 ยาว 25 เมตร สูง 15 เมตร

 

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ แคมป์(8) หลังอาหารเก็บสัมภาระให้เรียบร้อยก่อนเดินทางกลับ พร้อมการผจญภัยระหว่างทาง

13.00 น. สนุกต่อกับ กิจกรรมผจญภัย Adventure Laos  รอบบ่ายโดยมีปีนหน้าผาชัน Rock climbing ปีนบันไดเหล็ก Walking steel ladder. สูง 35 เมตร สู่ยอดน้ำตกตาดขมึด ถึงยอดน้ำตกนั่งพักเหนื่อย ชมวิวบนยอดเขาหัวน้ำตกตาดขมึด ที่งดงาม พักพอหายเหนื่อย จากนั้นออกเดินเท้าผ่านป่ากาแฟ มุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านหนองหลวง

16.00 น. เสร็จสิ้นภารกิจ ผจญภัย กับกิจกรรม Adventure Laos ตลอดเวลา 2 วัน ได้เวลาออกเดินทางกลับสู่ ด่านชายแดนช่องเม็ก ผ่านขั้นตอนตรวจเอกสารผ่านของ ตม.ลาว-ไทย พร้อมเดินทางกลับฝั่งไทย

20.00 น. ส่งคณะที่ ตัวเมืองอุบลราชธานี ด้วยความประทับใจจากทีมงาน

**โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่มีร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอ เตรียมพร้อมร่างกายอยู่ตลอด เพราะกิจกรรม ผจญภัย Adventure Laos จะเดินทางไกลและอยู่ที่สูงหวาดเสียวตลอดการเล่นกิจกรรม ท่านที่มีโรคประจำตัว โรคหัวใจ, โรคความดัน, และโรคที่เกี่ยวกับไขข้อกระดูก ไม่เหมาะสมที่จะเล่นกิจกรรม ผจญภัย Adventure Laos **

สิ่งที่ควรเตรียมไป กระเป๋ากันน้ำได้สัมภาระส่วนตัว ขนาดพกพาไม่หนักมาก เช่น เสื้อผ้า 1 ชุด, ผ้าเช็ดตัว , ครีมกันแดด ,ยากันยุง,ยากันทาก, เสื้อกันฝน(ช่วงหน้าฝน), รองเท้า สำหรับเดินป่า, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค

 

อัตราค่าบริการ

จำนวน        2 ท่าน  ราคา ท่านละ 15,000 บาท

จำนวน        3 ท่าน  ราคา ท่านละ 14,500 บาท

จำนวน     4-6 ท่าน  ราคา ท่านละ 13,500 บาท

จำนวน     7-9 ท่าน  ราคา ท่านละ 12,500 บาท 

จำนวน 10-12 ท่าน  ราคา ท่านละ 11,500 บาท

 

อัตรานี้รวม

- รถตู้ TOYOTA COMMUTER

- ค่าที่พักในประเทศลาว 2 คืน

- ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุไว้

- น้ำดื่มระหว่างเดินทาง

- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนไปลาว

- ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

 

                                    

 
   
   
©2013 by www.tourlaos-pakse.com

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat